piątek, 26 kwiecień 2024 12:43

Sukces Klubu Kobiet Migrantek w Białymstoku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Klub Kobiet Migrantek w Białymstoku Klub Kobiet Migrantek w Białymstoku fot: pixabay

W Białymstoku od trzech lat funkcjonuje Klub Kobiet Migrantek, który stanowi ważny element integracji cudzoziemek z lokalną społecznością. Działalność klubu została podsumowana podczas niedawnej debaty, ukazując siłę i potencjał kobiet migrujących.

Czego się dowiesz:

  • Jakie cele stawia sobie Klub Kobiet Migrantek w Białymstoku?
  • Jaki jest status prawny migrantek w Polsce, według Anny Jaczun?
  • Jakie inicjatywy podejmowały migrantki w ostatnich miesiącach?
  • Kto jest odpowiedzialny za wspieranie inicjatyw migrantek, według Rafała Rudnickiego?
  • Jakie kwestie były poruszane podczas debaty na temat doświadczeń migrantek w Polsce?

Integracja i aktywność społeczna

Klub Kobiet Migrantek w Białymstoku, działający pod patronatem Fundacji Okno na Wschód, zgromadził ponad 700 uczestniczek z różnych krajów, takich jak Białoruś, Ukraina, Rosja i Uzbekistan. Pierwotne dwa lata poświęcono na wewnętrzną integrację migrantek, co zaowocowało zwiększoną pewnością siebie oraz chęcią działania na rzecz społeczności lokalnej.

"Naszym zadaniem jest sprawienie, aby Białystok mógł skorzystać z potencjału kobiet migrantek." - Liza Mickiewicz, Fundacja Okno na Wschód

Inicjatywy na rzecz społeczności

W ostatnich dziewięciu miesiącach migrantki aktywnie angażowały się w projekty społeczne, takie jak "Dźwięk wiosny", "Pomocna dłoń" czy "Yoga nas łączy". Ich działania pokazują, że cudzoziemcy stanowią nie tylko problem, ale także nowy potencjał, który może wzbogacić życie lokalnej społeczności.

"Na gruncie przepisów prawa ochrona jest taka sama dla Polek, jak i dla migrantek." - Anna Jaczun, Kancelaria Jaczun Adwokaci i Radcy Prawni

Debata i perspektywy

Podsumowanie działalności Klubu Kobiet Migrantek zakończyło się debatą na temat doświadczeń migrantek w Polsce. Dyskusja skupiła się m.in. na dostępności i skuteczności systemów ochrony praw kobiet migrantek oraz na integracji społeczności lokalnych z migrantkami. Wypowiedzi uczestniczek debaty, takich jak Anna Jaczun czy Liza Mickiewicz, ukazały istotę współpracy międzykulturowej oraz potrzebę wsparcia dla migrantek w procesie integracji.

"Pierwsze dwa lata pracy Klubu Kobiet Migrantek poświęcono na wewnętrzną integrację zamieszkujących nasze miasto cudzoziemek." - Liza Mickiewicz, Fundacja Okno na Wschód

Działalność Klubu Kobiet Migrantek w Białymstoku stanowi przykład udanej integracji migrantek z lokalną społecznością oraz potwierdza, że wsparcie i aktywność cudzoziemek przyczyniają się do wzbogacenia życia miasta. Wsparcie ze strony władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych jest kluczowe dla dalszego rozwoju integracji i współpracy międzykulturowe

"Ci ludzie mają naprawdę masę fantastycznych pomysłów i projektów." - Rafał Rudnicki, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku

źródło: bialystokoneline.pl