sobota, 21 październik 2023 13:07

Gdzie szukać finansowania dla rozwoju firmy?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
pozyskiwanie finansowania pozyskiwanie finansowania Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Zarządzanie finansami to jedno z kluczowych wyzwań przedsiębiorstw z każdej branży. Zarówno utrzymywanie płynności, jak i rozwój działalności wymagają odpowiednich środków finansowych. Kiedy do celów firmy konieczne jest pozyskanie finansowania, z pomocą przychodzą różne źródła, którym przyglądamy się poniżej. 

 

Podział źródeł finansowania przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa mogą być finansowane na różne sposoby. Należy przy tym wskazać na podstawowy podział źródeł finansowania – na wewnętrzne (pochodzące ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz jego udziałowców i akcjonariuszy) oraz zewnętrzne (określane obcymi). Na potrzeby tego artykułu skupimy się na temacie pozyskiwania finansowania ze źródeł zewnętrznych. 

Zewnętrzne źródła finansowania dla firm

Kredyty bankowe

Kredyt bankowy jest tradycyjnym źródłem finansowania dla firm. W ofercie banków przedsiębiorstwa znaleźć mogą różnego rodzaju produkty, w tym kredyty inwestycyjne, obrotowe czy hipoteczne, udzielane na krótki lub długi okres.

Emisja akcji 

Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne mogą zdecydować się na pozyskanie finansowania poprzez emisję akcji. Sprzedaż akcji przedkłada się bezpośrednio na zysk dla firmy – uzyskane tym sposobem środki mogą być przeznaczone na inwestycje, zobowiązania lub działania operacyjne. Emisja akcji odbywa się za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Leasing

Kolejnym z zewnętrznych źródeł finansowania firm jest umowa leasingowa, łącząca w sobie elementy kredytu i dzierżawy. Polega ona na zawarciu umowy między leasingodawcą i leasingobiorcą, w ramach której strony określają warunki korzystania z przedmiotu leasingu. Leasingobiorca zobowiązuje się do spłaty rat leasingowych, a po okresie wynajmu może wykupić przedmiot umowy za część jego pierwotnej ceny. 

Faktoring

Wspomnieć należy również o faktoringu – w ramach tej metody pozyskiwania finansowania przedsiębiorstwo korzysta z usług firmy faktoringowej (zwanej faktorem). Faktor wykupuje od przedsiębiorstwa wierzytelności, dzięki czemu przedsiębiorca otrzymuje środki za towary lub usługi już w dniu wystawienia faktury. Korzystanie z faktoringu jest w porównaniu z kredytowaniem mniej czasochłonne i obarczone mniejszą ilością formalności.

Istnieją różne metody finansowania działalności gospodarczej, a każda z nich ma swoje zalety i wady. Należy pamiętać, aby źródło finansowania przedsiębiorstw dopasować do swoich konkretnych potrzeb i możliwości i zrealizować niezbędne cele.